خرید سمعک| ایران سمعک| سمعک هوشمند| سمعک ارزان| ویدکس

Widex widex Company 021-669082045 info.widexiran.ir

 

 

بهترین رابط بین تلویزیون و سمعک است . با استفاده از این وسیله فرد صدای تلویریون را بدون پژواک با کیفیت عالی از طریق سمعک دریافت می دارد . همین طور فرد قادر است صدای تلویزیون را تنها برای خود و بدون ایجاد مزاحمت برای سایرین کم و زیاد کند.

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter