خرید سمعک| ایران سمعک| سمعک هوشمند| سمعک ارزان| ویدکس

Widex widex Company 021-669082045 info.widexiran.ir

 

 رابط موبایل ویژه سمعکهای غیر Wirelessبوده . در تمامی سمعکهای مجهز به مدار تلفن کویل قابل استفاده می باشد . پس از هر بار شارژ کامل تا ۱۴ ساعت مکالمه قابل استفاده بوده و مکالمه ای بدون پارازیت و تاخیر با قابلیت افزایش یا کاهش ولوم صدا را امکان پذیر می سازد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter