خرید سمعک| ایران سمعک| سمعک هوشمند| سمعک ارزان| ویدکس

Widex widex Company 021-669082045 info.widexiran.ir

سمعک چیست؟

سمعک یک وسیله الکترونیکی است که از سه قسمت اصلی تشکیل شده و صدارا پردازش و تقویت میکند.میکروفن سمعک صداها را دریافت نموده و به انرژی الکتریکی تبدیل مینماید. امپلی فایر صدارا پردازش نموده و تقویت میکند و در نهایت به رسیور رسانده تا در آنجا انرژی الکتریکی مجددا به صوتی تبدیل شود وبه گوش های فرد برساند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter